กิจกรรมทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์
Sep 12–13, 2019
โคกกรวด หนองพวง (Owner)
วชิรา หงษ์บุญ
Kwang Rinrudee
รสธิดา ซอหิรัญ