การแข่งขันกีฬา-กรีฑากลุ่มสตึก 5(12-13มิย.61)
Jun 11–13, 2018
ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ (Owner)
ทองสูณ บัวมาตย์
รหสกส ากากา
พนิดา 'า ฯ.