25 Anniversary - Day 10
Jul 1, 2018
Jain Society of Chicago (Owner)
Raj Shah
Vipul Shah
Ranjit Doshi
Asmita Shah
Meghna Shah
Ketul Mehta
Praful Shah
Jaksha Zaveri