08-03-60 นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มาศึกษาดูงานการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ วันที่ 8 มีนาคม 2560
Mar 4
 · 
Shared
lasallechotiravi nakhonsawan School
Album is empty
Add photos