31.10.19 - தீபாவளி கொண்டாட்டம்
Oct 30, 2019
Tamil Senior Citizens Association (Owner)
Samy Pasupati
Nirmala Selvanathan
Paramasivam Nadarajah