การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเลยพิทยาคม ปีการศึกษา 2564 วันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.00-16.30 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Apr 23–24
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Kawinthip Paleewan
เสาวลักษณ์ กัลยา
Op Po
ธีรวัชร ธี
NTSZ Gaming
mogfa channel
panik siddhi
หนูกร สุภา