นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 21–22, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)