ภาพบรรยากาศการต้อนรับ คูรครูแจ่มสิริ ศรีภูไฟ และ คุณครูประภาวิสิทธิ์ ราชนิยม สู๋โรงเรียนลือตำหาญวารินชำราย ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวาริชำราบ วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565
Apr 7
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นายพัฒนพงษ์ พิมพ์ทอง
นางสาวประภาวิสิทธิ์ ราชนิยม
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
Pachira Boon
ธีรสิทธิชัย จินนารัตน์
ประธาร วสวานนท์
porntip muangkaew
อุทัยวรรณ โสภาพิศ