63-05-29 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนฯ และเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกำหนดแผนงานการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ( Agritech and Innovation Center : AIC )
Jun 14, 2020
 · 
Shared
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)