M4 การรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2-3 เมษายน 2565 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม
Apr 2–3
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นัฐพงษ์ แก้วไชยะ
Lumdaun Sriprom
ชลิดา ศิริพงศ์
ฐิติมา สัตยานุรักษ์วงศ์
จีรพรรณ ดาขัน
ชมพูนุท อมรรัตนพงศ์
กัญญ์ณัสชา เข็มลา
พรวดี พรมเดช
ruttigon ruttigon