พิธีมอบบ้านน้ำใจหลังที่ 107
Jun 3–4
นางณัชชา ทีนา (Owner)
สุพล แก้ววงษา