วันที่ 2 ส.ค.62 โรงเรียนมัธยมป่ากลางต้อนรับคณะทำงานจาก สพฐ.ลงพื้นที่ภาคสนามถอดกระบวนการเรียนรู้และเก็บข้อมูลโรงเรียนนวัตกรรมโครงการรักษ์ป่าน่านฯลฯ
Aug 2, 2019
รูปกิจกรรมโรงเรียน มัธยมป่ากลาง (Owner)
อุษา กะรัตน์
ปวีณ์ณัฐ ทรงเจริญกุล