20170906 Kazan Kremlin
Sep 6, 2017
Leh-Wen Yau (Owner)
Elizabeth Pi