โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและบทบาทการทำงานของคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8-10 กันยายน 2563
Sep 8
 · 
Shared
anucha thawonrat (Owner)