Scala関西Summit 2017
Sep 8 – 9, 2017
Asami Abe (Owner)
XYZ ABC
Hirotaka Nosato
yoshikatsu shimizu
Yohei Tsuji
Hiroki Kom
Yoshitaka Fujii