นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม คณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
May 10
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
วารุวร สาระทัศนานันท์
Nicharee Chomchoei