2019-20 Arts&Sports Prize
Jan 30–Dec 23, 2020
Vasavi Vidyalaya (Owner)
Rathi Vinodh
Ramachandran Kannadi
Raihana
Sanvi’s World
prakash iyer
Dileep kumar.p
Shiji Sunil
preethi santhosh
Sindhu Maam Vasavi