Vui Tết Trung Thu Năm 2017 - Chùa An Lạc - Indianapolis, Indiana
Oct 2, 2017
An Lac Temple - Indianapolis, IN (Owner)
Yen Ngo