ดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
Jul 21–22, 2017
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)