ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2562 วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
Oct 3, 2019
 · 
Shared
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)