2021 Navarathri Celebration
Oct 13–14
Concept Homes India Pvt Ltd Chennai (Owner)
Venkataraman Sundaresa
Marketing Nvm
Sundar Srinivasan
ramani Kesavaraman
Kannan S
Vedha Vedha
Ramachandran Srinivasan
Anjani Kumar Murarka