สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต และกิจกรรมเสริมสร้างการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตัว ในวันที่ 25 มิ.ย. 2563
Jun 24–25
 · 
Shared
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)