พิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์ฯ
Feb 17–18
อบต ท่าตูม (Owner)
Benjawan Benjawan
คนบ้า กาแฟ
คฑา จุฑานันท์