2016-09-08 กิจกรรม Big Cleaning Day
Sep 7–8, 2016
CLREM Suranaree (Owner)
จิราวรรณ จันทรงาม
Vissanu Kularb