เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ เพื่อพัฒนาระบบ การส่งเอกสาร, การแจ้งประชาสัมพันธ์, ผ่านระบบ ออนไลน์ ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเลยพิทยาคม
Oct 9, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Sunisa Sutthae