วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร โครงการพัฒนาบุคลากรครู ปีการศึกษา 2563 อบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ โดยใช้ Application Google class room ,OBS Studio,Zoom meeting และ Google Form ณ ห้องประชุมเกตุพิชัย และห้องเรียน Online ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2563
May 19
 · 
Shared
PNCTH [MIS - School] (Owner)