การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประเภทวิชา ทักษะธุรกิจค้าปลีก ระดับ ปวช.
Jan 27–28, 2020
Marketing Div. การตลาด (Owner)
varunee chuaybon