Colski izziv in Bubin tek 2021
12. sep.
Venceslav Japelj (lastnik)
Gasper Bregar
Primož Piškur
Tanja Gornjec
Emil klobas
dominik lebanjez
Tina Mavric