19 สิงหาคม 2564 โรงเรียนคุ้มครองเด็ก กระสังหรุ่นฯ
Dec 31, 1999
สุวรี เจริญรัมย์ (Owner)
อนันต์ ศรีดํา