สพม.ชัยภูมิ และโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมส่งมอบอาหารและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียน รร.ห้วยแย้วิทยา ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 1 ก.ค. 2564
Jun 30–Jul 1
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
สุรศักดิ์ มาทองหลาง