โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 2 พิธีเปิด วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเเรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ จังหวัดร้อยเอ็ด
Oct 30, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
พัฒนพล คำกมล
นายกฤษดา สารเหล่าโพธิ์
ที อินเตอร์
phrasit canthamat
Bhitjy Ja
อนุวัฒน์ พันธ์มาลี