31 พ.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)
May 31
 · 
Shared
องค์การบริหารส่วนตําบล เขาทราย (Owner)