Lễ Mừng Kim Khánh Lớp Mẹ Giáo Hội - Ngân Khánh Lớp Louis Monfort  tại Hội Dòng Trinh Vương Bùi Môn - 27.6.202
Jun 25–27, 2020
Mary Trần (Owner)
Nhêt Ka
Hoa Isave
Ngocdiep Dong
Huong Nguyen
Trường Rạng Đông
TV Hoa Binh
Vũ YẾN
Hong Ha Thi