กิจกรรมการรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 (โครงการเพชรอุดรพัฒน์)
Mar 4–5
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
สกาวเดือน เหมะธุลิน
พิกุล โสนะโชติ
Yadasinee Samordee
Jitti Boonthongdee
Pairoj Kampimai