ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้านานาชาติ ครั้งที่ 6 (iEECON2018) (8 มีค 61)
Mar 7–12, 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Owner)
Shamim Ahmad
Suthida THEEPHARAKSAPAN
ภานุวัฒ ทับอินทร์
Prakeern Shukla
Yahya Naderi
Ranjeet Kumar Singh
Malee Sonda