ทัศนศึกษา : ม.1-ม.3
Aug 19 – 20, 2018
โรงเรียนพระแม่มารีสาทร (Owner)
Shotaro Nabuchi