ปัจฉิมนิเทศม6-2566 กินเลี้ยง#5
Feb 22
bnphoom channel (Owner)
mm 1236
จิรดา กิ่งกุหลาบ
ศุทธหทัย พุทธวงศ์
ห้องปฏิบัติการเคมี กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง
Soraya Phipaei
chearza
ฉันท์ชนก ฉิมวรรณ
Aing On Paza