72 ปี น.ข.(4) วันที่ 2 กันยายน 2562
Sep 2, 2019
สุรนาฏ ลือศิริวัฒนา (Owner)
Sasithorn Triwutanon