سرمه و مروارید دوزی - نرجس شعبانپور
Feb 15 – Mar 7, 2016
Fatemeh Sharifian (Owner)
Shahnaz Sadeghi
Nadia Nori
نازنین جعفری
سیده سمیه رمضانی میر
Khadijeh Ghasemzadeh
Farzaneh Dalvand
banafshe samii
Neda Mogaddam