นายนราธิป เจียมสงวน รองอำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมบูรณาการ "ฮีต 12 คอง 14 วิธีไทเลย " HEET TWELVE MONTHS OF TRADITION FORLOCAL LIFE" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2/2561 โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ อาคาร 25 ปี เลยพิทยาคม
Jan 24, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
JaLan N
Jittra Malai
Yujira Budda
coltnlox _