ภาพการเเข่งขันกีฬาเบญจภาคี ปริยัติสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ (กลุ่มที่ ๗) ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๘ เดือนกันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
Sep 27–29, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
Manoch Sirikwa
3P` TCHER
อนุสรณ์ วงษ์พิมพ์