วันสถาปนาโรงเรียน 9/2/63
Feb 8
Hangchatwitthaya Lampang (Owner)
Idear Sutthida
สุธาสินี ประพฤติ