กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ "STEM LEARN & PLAY" นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 7-8 พ.ค. 2566
May 8
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
นายชนาธิป รุ่งศรี
01สุธนัย หอยสังข์
Ying
Patchari prapasri
Nune_ Niramol
SenPai
Purich BJ
ชัญญพัชร์ ร่มพฤกษ์