อบรมเรื่องระบบการชำระเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
Nov 22–25, 2019
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Owner)
ศักดิ์ ตรัง