Investiture & Gold Medal Distribution Ceremony
Oct 18, 2018
Dps Bulandshahr (Owner)
tejas raghu
Garvit Teotia
Rajesh Sharma
Harsh Yadav
Mamata Mishra
yash singhal
Haider Khan
Pranav Vashistha