20181120ส่งเสริมอาชีพ ป๊อปคอร์น โรตาแร็ค
Nov 19–20, 2018
Chanyoot Meepoh (Owner)
มลธิดา สุขเสงี่ยม