งานศิลป(8ตค62) จุด รร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
Oct 7–9, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
นางวนิชา ประยูรพันธุ์