เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในการมอบรางวัลในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
Sep 3, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Sitanun Srichompon