นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน "การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเลยพิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๒๕ ปี เลยพิทยาคม
Jan 25, 2018
 · 
Shared
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)