วันที่ 2 มี.ค. 63 ดร.วุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เข้าตรวจเยี่ยม ให้ขวัญกำลังใจสอบถามปัญหา และมอบนโยบายแก่ ครู บุคลากรโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Mar 2
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ภูมิภัทร จันทร์เพ็ญ OFFICIAL